Aftrekbare hypotheekkosten

Hebt u een huis gekocht of gaat u een huis kopen? Dan is niet alleen de maandelijkse hypotheekrente aftrekbaar. U mag de volgende kosten in 1 keer aftrekken. Dat doet u in de aangifte over het jaar waarin u de kosten maakt.
• advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
• bereidstellingsprovisie
• notariskosten voor de hypotheekakte
• kadastrale rechten voor de hypotheekakte
• taxatiekosten voor het krijgen van de lening
• kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
• bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
• kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot

Verandering minimumloon per 1 juli 2017Bedrijfsopvolging