Keuzevrijheid bij pensioen gaat niet vanzelf goed

Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoerders van premieregelingen gaan hier goed mee om. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de invulling van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die een variabele pensioenuitkering […]

Verlaagd BTW-tarief per 1-1-2019 van 6% naar 9%

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% BTW. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd naar 9% BTW. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Door de tariefswijzigingen […]

Box 3: nog steeds discussie

De vermogensrendementsheffing van box 3 lag en ligt nog steeds onder vuur. De vraag is of een dergelijke heffing in overeenstemming is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het feitelijke rendement is in aanzienlijke mate achtergebleven bij het forfaitaire rendement van vier procent dat tot 2017 gold. In ieder geval als het […]

Nieuwe wetgeving ZZP’ers

Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale […]

Meer verlof voor partner na geboorte kind

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een […]