Nieuwe tarieven IB (inkomstenbelasting) 2020

Het plan om het progressieve belastingstelsel aan te passen naar een stelsel met minder schijven is één jaar naar voren gehaald. Het plan om dit vanaf 2021 in te voeren, is dus vervroegd naar 2020. Er wordt gesproken over twee schijven in het vernieuwde stelsel, de opbouw is echter niet identiek. In de bovenstaande afbeelding is de grafische weergave van het vernieuwde stelsel uit het belastingplan te zien, deze zal van toepassing zijn voor de modale belastingbetaler:

Wat houden de nieuwe tarieven IB in?

In de bovenstaande afbeelding wordt gekeken naar de gecombineerde heffingstarieven. Los van de belasting zijn hier ook de premies volksverzekeringen inbegrepen. Premies volksverzekeringen worden in 2020 betaald over een inkomen van € 34.712. Over dat inkomen bedraagt de belasting een percentage van 9,70%. Dit wordt aangevuld met de premies volksverzekering tot het tarief van 37,35%. Er wordt dus 27,65% betaald over een inkomen van € 34.712 aan de premies volksverzekeringen. Over het inkomen vanaf € 34.712 tot het inkomen van € 68.507 wordt een belasting betaald van 37,35%. Over het inkomen boven de € 68.507 wordt een belasting betaald van 49,50%.

Wat zijn de premies volksverzekeringen?

De premies volksverzekeringen zijn de premies die iedere (werkende) Nederlander dient te betalen. Deze premies dragen de lasten van de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandewet (Anw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Op het moment dat er sprake is van de genieting van een AOW, wordt hier geen premie meer voor afgedragen. Dit is één van de voorbeelden waar de eerste schijf in wordt gesplitst. Het tarief tot een inkomen van € 34.712, zal in deze situatie lager liggen dan het tarief boven het genoemde inkomen. Bovenstaande wordt grafische weergegeven in onderstaande afbeelding.

Dit artikel is geschreven door: Julien de Bruijn

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe tarieven IB, neem dan contact met ons op, dan plannen we een vrijblijvende afspraak in.

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)