‘Winkels de dupe van afschaffen dividendbelasting’

Speciaalzaken in groente en fruit, bloemen en planten, vis en etenswaren en drank worden de dupe van de geplande afschaffing van de dividendbelasting. Zij betalen de rekening van circa twee miljard. Dat stellen vier belangenverenigingen voor detailhandelsbedrijven. Door de afschaffing van de dividendbelasting gaat de btw op primaire levensbehoeften van zes naar negen procent, menen […]

Belastingplan 2019; een vooruitblik

Op 18 september 2018 zal D66-staatssecretaris Menno Snel van Financiën het Belastingpakket 2019 bij de Tweede Kamer indienen. Veel maatregelen zijn al bekend. Ook is het behandelschema van het belastingpakket in de Tweede en de Eerste Kamer al bekend. De Eerste Kamer stemt op 11 december 2018 over het pakket, waarmee de plenaire behandeling in […]

Nieuwe wetgeving tegen witwassen

Op 25 juli 2018 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in werking getreden. Ook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -regelingen worden gewijzigd of vervangen. Door deze wijzigingen zijn er meer (rechts)personen die onder de Wwft-verplichtingen vallen. De belangrijkste wijzigingen zijn: het begrip politiek prominent persoon (‘politically exposed person’ of PEP) is uitgebreid […]

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018


De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2018.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2018: a. € 1.578,00 (nu € 1.551,60); b. € 364,15 ( nu 358,05); c. € 72,83 (nu 71,61). Minimumloon naar 21 jaar Vanaf [...]

Hervorming belastingstelsel dichterbij: vlaktaks op tafel

De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen een eenvoudiger belastingstelsel. Ze praten serieus over de invoering van een vlaktaks, één belastingtarief voor de meeste inkomens. Er liggen verschillende varianten op tafel, bevestigen ingewijden aan RTL Nieuws. Nu zijn er vier belastingschijven, variërend van 36,55 procent voor de laagste inkomens tot 52 procent […]

Tijdig btw terugvragen uit andere EU-landen

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: ‘Betaalde u in 2016 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt. Verzoeken over 2016 moet u vóór 1 oktober 2017 versturen. U vraagt btw terug […]