Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018


De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2018.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2018:

a. € 1.578,00 (nu € 1.551,60);
b. € 364,15 ( nu 358,05);
c. € 72,83 (nu 71,61).

Minimumloon naar 21 jaar
Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in 2 stappen omhoog, zodat jongeren in 2019 vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon voor volwassenen gaan verdienen. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar stijgt mee.

De publicatie met alle bedragen en een toelichting  vindt u via deze link:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-58642.html

Ik lease een auto voor mijn zaak. Waar moet ik op letten?Wijzigingen 2018 in de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting