Waarderingskamer: WOZ-waarde woningen stijgt volgend jaar met 5 tot 7%

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.
In de Randstad is sprake van een meer dan gemiddelde stijging en woningbezitters in deze regio moeten rekening houden met een stijging van de WOZ-waarde van ruim boven de 10%. In sommige andere gebieden is nog sprake van een lichte daling.
Deze cijfers komen uit een recente inventarisatie die de Waarderingskamer heeft gehouden onder alle gemeenten.
 Verder is in 2017 opgevallen dat meer mensen langer moesten wachten op de bekendmaking van de WOZ-waarde van hun huis. Ruim 95% had de WOZ-waarde op tijd op de mat, maar vorige jaren was dit percentage hoger. Sommige gemeenten doen in de ogen van de Waarderingskamer nog te lang over het beslissen op bezwaren.
De toezichthouder stimuleert en monitort bij deze organisaties de snellere afhandeling van bezwaren.
 Zoals verwacht zijn er in 2017 iets meer bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-waarde. Bij de woningen bedroeg het percentage bezwaarschriften 1,5%.
Er zijn twee redenen waarom voor het jaar 2017 een hoger aantal WOZ-bezwaren werd verwacht. Dit is de eerste maal dat men bij de bekendmaking van nieuwe WOZ-waarden de mogelijkheid had om WOZ-waarden van andere woningen te bekijken. De openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen geldt immers vanaf 1 oktober 2016 (www.woz-waardeloket.nl). De andere reden is dat door de ontwikkelingen op de woningmarkt in sommige gemeenten woningbezitters in 2017 een significant hogere WOZ-waarde kregen dan in 2016.

© belastingraadgevers

‘Door raar te zijn, bereik je wat in het bedrijfsleven’Hoe controleert u de geldigheid van een btw-nummer?