Tekort aan huizen wordt groter, prijzen blijven hard stijgen

Er worden steeds meer woningen verkocht, tegen steeds hogere prijzen. Dat komt mede omdat de bouw van nieuwbouwhuizen stagneert. De komende kwartalen zal de druk op de woningmarkt alleen maar toenemen, blijkt uit de RTL Z Huizenindex.

De krapte op de huizenmarkt zal door de beperkte nieuwbouw verder toenemen. Het laatste jaar is het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwhuizen gedaald en dat betekent dat de komende anderhalf tot twee jaar het aanbod van nieuwbouw gaat wegzakken, aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.

Hij is ook voorzitter van Expertisecentrum Woningwaarde van de TU Delft, dat de Monitor Koopwoningmarkt opstelt.

”Daardoor wordt de situatie alleen maar erger, zeker omdat de vraag blijft toenemen. Dat komt mede doordat er meer immigranten zijn. Er zijn te weinig huizen, het woningtekort loopt verder op”, zegt hij.

Krapte

Huizenkopers in onder meer Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Leiden kunnen er alles over vertellen: in sommige delen van het land is de huizenmarkt erg krap. In het tweede kwartaal werden er 23 procent meer huizenverkopen geregistreerd dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder: ruim 50.000.

De prijzen stijgen verder. De mediane verkoopprijs neemt nu al bijna drie jaar gestaag toe. In het tweede kwartaal met 2,7 procent ten opzichte van de eerste drie maanden en met 1 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar.

Je zou verwachten dat er nu meer nieuwbouwhuizen worden gebouwd, maar dat is al sinds een jaar niet het geval.

Juist nu is de markt voor nieuwbouw goed

Boelhouwer denkt dat meer in regio’s de druk op de woningmarkt zal stijgen: ”de krapte waaiert uit”.

Hij vindt de toenemende krapte ‘vrij zorgelijk’, juist omdat de omstandigheden op de markt om nieuw te gaan bouwen goed zijn. Op dit moment is dit wel het geval, bijvoorbeeld door de lage rente. Als de markt ooit weer minder hard aantrekt, dan zal het nóg moeilijker zijn om meer nieuwbouwhuizen te gaan bouwen, denkt Boelhouwer.

Taakstelling voor gemeenten

Hij geeft aan dat er in de Tweede Kamer al serieus is gesproken over een taakstelling voor gemeenten, maar volgens hem zag de minister dat niet als zijn verantwoordelijkheid.

Boelhouwer vraagt zich echter af of er niet een doelstelling moet komen voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen.

Te weinig huizen

Een aantal regionale woningmarkten begint het punt te bereiken waar er gewoon te weinig huizen zijn om de verkopen verder te laten toenemen, legt Boelhouwer uit.

De huidige krapte blijkt ook uit het feit dat in sommige steden potentiële kopers uit net zo weinig huizen kunnen kiezen als vóór de huizencrisis. Eind 2012 kon de gemiddelde huizenkoper kiezen uit tien huizen, nu zijn dat er maar drie.

Vooral in de provincies Noord-Holland en Utrecht en helemaal in de grote steden is de keuze beperkt en dat uit zich in hogere prijzen.

http://www.rtlz.nl/finance/personal-finance/tekort-aan-huizen-wordt-groter-prijzen-blijven-hard-stijgen

Internetmakelaars zijn goedkoop, maar leveren ook minder op