Levering houten beelden onder voorwaarden belast met 6%

Als een woodcarver (houtsnijder) een zelfgemaakt houten beeld levert, is dit onder voorwaarden een levering van een kunstwerk. In dat geval is de levering belast met 6% btw.

De levering van deze kunstvoorwerpen is alleen belast met 6% btw als ze worden geleverd door de woodcarver zelf.

Kunstvoorwerpen
Een woodcarver maakt beelden uit blokken hout en boomstammen met een kettingzaag. Deze beelden, allerlei figuren, personen of dieren, zijn beeldhouwwerken.

Naar maatschappelijke opvattingen zijn ze als kunstvoorwerpen te kwalificeren als ze:
• uniek zijn
• én niet zijn te vergelijken met industriële of ambachtelijke producten die in winkels of winkelketens worden aangeboden

Bron: belastingdienst.nl

Btw voor telecommunicatiediensten binnenkort verplicht verleggen
Subsidie aanvragen voor stagiaire praktijkleren