Ik lease een auto voor mijn zaak. Waar moet ik op letten?

Voor de aftrek van autokosten gelden dezelfde regels als voor gekochte auto’s. Dat betekent dat u de autokosten mag aftrekken van de winst. De meest voorkomende aftrekbare kosten hebben we voor u op een rij gezet:
•  leasekosten
• parkeren, tol, veerboten, wasstraat
De volgende kosten zijn alleen aftrekbaar als ze niet in de leasekosten zijn meegenomen:
• brandstof
• verzekeringskosten
• onderhoud en reparatie
• afschrijving

En de btw over de autokosten?
U kunt de btw over de leasekosten aftrekken, voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Dat geldt ook voor de kosten voor gebruik en onderhoud, als die niet in de leasekosten zijn meegenomen.

Hoe zit het met privégebruik?
Als u de leaseauto privé gebruikt, gelden dezelfde regels als bij gekochte auto’s. En voor het privégebruik betaalt u btw. Hierbij geldt woon-werkverkeer ook als privégebruik.

Bron: Wijze Raad Accoutantcy

Hervorming belastingstelsel dichterbij: vlaktaks op tafelWettelijk minimumloon per 1 januari 2018