Btw voor telecommunicatiediensten binnenkort verplicht verleggen


Levert uw klant in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Binnenkort mag hij op zijn facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt hij ‘btw verlegd’. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen. Deze maatregel is de 2e stap in de aanpak van btw-fraude met […]

Bedrijfsopvolging

Het moment van bedrijfsopvolging triggert vaak een moment van belastingheffing en kan tot een behoorlijke claim leiden. Terwijl u het geld liever investeert en de belastingheffing uitstelt. Gelukkig zijn daarvoor binnen de wetgeving enkele faciliteiten opgenomen. Inkomstenbelasting Box I Bij de overdracht van het bedrijf dient in beginsel inkomstenbelasting te worden betaald over de fiscale […]

Aftrekbare hypotheekkosten

Hebt u een huis gekocht of gaat u een huis kopen? Dan is niet alleen de maandelijkse hypotheekrente aftrekbaar. U mag de volgende kosten in 1 keer aftrekken. Dat doet u in de aangifte over het jaar waarin u de kosten maakt. • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur • bereidstellingsprovisie • notariskosten voor de […]

Verandering minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers […]