Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018


De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2018.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2018: a. € 1.578,00 (nu € 1.551,60); b. € 364,15 ( nu 358,05); c. € 72,83 (nu 71,61). Minimumloon naar 21 jaar Vanaf [...]

Ik lease een auto voor mijn zaak. Waar moet ik op letten?

Voor de aftrek van autokosten gelden dezelfde regels als voor gekochte auto’s. Dat betekent dat u de autokosten mag aftrekken van de winst. De meest voorkomende aftrekbare kosten hebben we voor u op een rij gezet: •  leasekosten • parkeren, tol, veerboten, wasstraat De volgende kosten zijn alleen aftrekbaar als ze niet in de leasekosten […]

Hervorming belastingstelsel dichterbij: vlaktaks op tafel

De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen een eenvoudiger belastingstelsel. Ze praten serieus over de invoering van een vlaktaks, één belastingtarief voor de meeste inkomens. Er liggen verschillende varianten op tafel, bevestigen ingewijden aan RTL Nieuws. Nu zijn er vier belastingschijven, variërend van 36,55 procent voor de laagste inkomens tot 52 procent […]

Tijdig btw terugvragen uit andere EU-landen

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: ‘Betaalde u in 2016 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt. Verzoeken over 2016 moet u vóór 1 oktober 2017 versturen. U vraagt btw terug […]

Subsidie aanvragen voor stagiaire praktijkleren

Hebt u een stagiaire uit het VMBO, een MBO- of HBO-student of een promovendus begeleid in het studiejaar 2016-2017? Dan kan u mogelijk achteraf een subsidie krijgen van maximaal € 2.700 per stagiaire. Het gaat met name om beroeps- en praktijkgerichte opleidingen en – bij promovendi en HBO-studenten – om ontwerpopdrachten of techniek en landbouw. […]

Levering houten beelden onder voorwaarden belast met 6%

Als een woodcarver (houtsnijder) een zelfgemaakt houten beeld levert, is dit onder voorwaarden een levering van een kunstwerk. In dat geval is de levering belast met 6% btw. De levering van deze kunstvoorwerpen is alleen belast met 6% btw als ze worden geleverd door de woodcarver zelf. Kunstvoorwerpen Een woodcarver maakt beelden uit blokken hout […]

Btw voor telecommunicatiediensten binnenkort verplicht verleggen


Levert uw klant in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Binnenkort mag hij op zijn facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt hij ‘btw verlegd’. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen. Deze maatregel is de 2e stap in de aanpak van btw-fraude met […]